Rekrutacja

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia,
kontaktujemy się niezwłocznie (telefonicznie lub mailowo)
celem umówienia spotkania.

    Dane ucznia:

    Dane rodzica/opiekuna prawnego: