Jesteśmy szkołą przyjazną edukacji domowej

Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych

WITAJCIE W PODSTAWÓWCE KORCZAKA!

Jesteśmy szkołą niepubliczną prowadzoną przez Uczelnię Korczaka – wyższą szkołę pedagogiczną. Od 30 lat specjalizujemy się w dobrej edukacji. Tworzymy życzliwą przestrzeń do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. Naszą misją jest stworzenie dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju, odkrycie jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, lecz poprzez rozbudzanie naturalnej ciekawości i potrzeby poznania otaczającego świata.

Podstawówka Korczaka to jedyna alternatywna szkoła w Olsztynie. Tworzą ją ludzie połączeni wizją otwarcia przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej uczniowi odkrywanie własnej drogi rozwoju w różnych dziedzinach. Dzięki temu każdy może rozwijać się we własnym tempie, z uwzględnieniem zainteresowań i ukierunkowaniem na odkrywanie osobistych pasji. Dorośli są przewodnikami, którzy jako priorytet uznają inspirowanie uczniów i budowanie relacji. Razem z dziećmi poszukujemy równowagi między światem przyrody i technologią, przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością. Dążymy do balansu między nieskrępowaną zabawą a wysiłkiem podejmowanym na drodze rozwoju. Wspieramy odwagę działania, także poprzez otwartość na popełnianie błędów. Tworzymy miejsce pełne szacunku, w którym zachowujemy swoją indywidualność w zgodzie z wypracowanymi regułami grupy.

Autorski Model - Ikona

Autorski model

Edukacja bez stresu - Ikona

Edukacja bez stresu

Edukacja domowa - Ikona

Edukacja domowa

Dziennik elektroniczny - Ikona

Dziennik elektroniczny

Należymy do Grupy Edukacyjnej Uczelni Korczaka

O Podstawówce Korczaka

Korczakowska Szkoła Marzeń – Podstawówka Korczaka – należy do Grupy Edukacyjnej Uczelni Korczaka w Warszawie. Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych jako jedyna wyższa uczelnia prowadzi własne szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Od 1993 r. kształcimy pedagogów i pracowników socjalnych. Obecnie już w ośmiu miastach w Polsce. Dzięki temu doświadczeniu wiemy, na czym polega dobra edukacja. Wykształciliśmy tysiące pedagogów, terapeutów i wychowawców. Korzystamy w naszych placówkach z najlepszych praktyk i wiedzy pedagogicznej.

Podstawówka Korczaka w Olsztynie - zajęcia

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijamy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

Korczakowska Szkoła Marzeń Olsztyn

Od Dyrektora

Potrzeby dzieci są najwazniejsze

W naszej szkole sięgamy po innowacyjne rozwiązania dla rozwoju dzieci, budujemy otwartą, przyjazną przestrzeń edukacyjną. Uczenie się jest przygodą, odkrywaniem, kreatywnym poznawaniem świata. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka, zgodny z indywidualnymi potrzebami, wartościami i zainteresowaniami. Pomagamy dzieciom przygotować się do dorosłego życia. Fundamentami naszej szkoły są relacje między ludźmi, szacunek, wolność i dialog. W procesie edukacji stawiamy na partnerstwo i wzajemne podmiotowe traktowanie. Nauczyciel jest przewodnikiem, obserwatorem, słuchaczem, tutorem, współuczestnikiem procesu dydaktycznego, partnerem współdziałającym z dzieckiem.
dr Joanna Nowosielska Dyrektor Szkoły

dr Jolanta Nowosielska

Uczelnia Korczaka
Autorka koncepcji KSM w Olsztynie